top of page
face7af7-a81f-4fd4-9f6b-4f36ab67cc57.webp

Informasjon om priser: Klasse BE (personbil med tilhenger)

Kjøretime                                810 kr

Trinnvurdering trinn 2             810 kr

Trinnvurdering trinn 3             810 kr

Sikkerhetskurs på veg          2 430 kr

Førerprøve                            3500 kr

KURS

Lastsikringskurs                   1500 kr

Veien til førerkort klasse BE

Mal for sikkerhetskurs på veg – klasse B kode 96 og BE, jf. § 12-7

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at

Ulykker unngås.

Eleven skal

1. planlegge kjøreruta

2. forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø

3. utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner,

Planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og

Økonomisk kjøring

4. kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse, kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger, og muligheter for forbedring

bottom of page